Cerimonia messa a dimora KAKI TREE – VILLACH (AUSTRIA)